1. HABERLER

  2. BALIKÇILIK

  3. Yasağın Ardından Balıkçılara Devletten Destek
Yasağın Ardından Balıkçılara Devletten Destek

Yasağın Ardından Balıkçılara Devletten Destek

Balıkçıların, Türk karasularında 15 Nisan'da başlayacak av yasağı dönemi için uluslararası sularda faaliyetlerini sürdürebilmesi için indirimli akaryakıt desteği sağlanacak.

A+A-

Balıkçılıkta genel av yasağı 15 Nisan'da başlayacak, 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Yeni tip koronavirüs sebebiyle nedeniyle sezonu erken kapatmak durumunda kalan balıkçılar, şansını bu kez uluslararası sularda deneyecek.

Balıkçılar, genel av yasağının uygulandığı dönemde, izinli balıkçılık gemileriyle indirimli akaryakıt uygulamasından yararlanabilecek.

Bu destek ile hem ülkenin gıda teminine katkı sağlanması hem de balıkçıların gelir elde etmesi hedefleniyor.

Bu haktan yararlanmak için belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge uyarınca, balıkçılar, genel av yasağı dönemi için "Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Belgesi" alacak.

BALIKLAR İZİNLİ LİMANLARDA KARAYA ÇIKARILACAK

Tespit edilen bölgelerde Akdeniz'de gırgır ve trol, Ege Denizi'nde trol gemilerine izin verilebilecek. Türk karasuları için türler bakımından getirilen zaman yasakları uluslararası sularda geçerli olmayacak.

Uluslararası sularda avcılık yapacak gemiler için geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne müracaat edilerek, izin belgesi düzenlenmesi sağlanacak. İzin alan balıkçı gemileri avladıkları ürünleri sadece izin verilen limanlar ve barınaklardan karaya çıkarabilecek. Yapılan kontrollerde, uluslararası sularda avcılık yapmak üzere verilen izin kapsamında, Türk karasularında avcılık halinde izin belgesi iptal edilecek.

Genel av yasağı döneminde ÖTV'si indirilmiş yakıt kullanmak isteyen balıkçılara yakıt alım belgesi, ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüklerince, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde düzenlenecek.

Balıkçıların, izin verilen vasıtaları dışında başka gemilerle avcılık yapması yasak olacak. Gemiler, avlanacak türlere göre farklı tarihlerde indirimli akaryakıt uygulamasından faydalanacak.

2020 YILINDA MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGEDE VE ULUSLARARASI SULARDA YAPILACAK AVCILIĞA İLİŞKİN ESASLAR

1- Akdeniz'de; 29°E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımıza bitişik uluslararası sularda av yapmak üzere; gırgır ve trol gemilerine 15 Nisan - 15 Temmuz 2020 tarihleri arasında izin verilecektir. 15 Temmuz - 15 Eylül 2020 tarihleri arasında ise yalnızca kırmızı karides avlanması amacıyla trol gemilerine izin verilecektir.

2- Ege Denizi’nde; Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan karasularımıza bitişik uluslararası sularda av yapmak üzere 15 Temmuz - 15 Eylül 2020 tarihleri arasında trol gemilerine izin verilecektir. Ancak, Babakale’den geçen (39° 28.772' N) enleminin kuzeyinde kalan karasularımızda, 20.00-05.00 saatleri arasında, her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasağı, uluslararası sularda yapılacak trol avcılığında uygulanmayacaktır.

3- Akdeniz’de Anamur Burnu (36o 00.906’N - 32o 48.200’E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımıza bitişik uluslararası sularda, aynı gemi üzerinde ışık ve mekanize olta sistemi bulunan balıkçı gemilerine kalamar avcılığı yapmak üzere 15 Nisan-15 Eylül 2020 tarihleri arasında izin verilecektir.

4- Bir, iki ve üçüncü maddeler kapsamında uluslararası sularda avcılık yapmak üzere izin alan balıkçı gemileri, mavi yüzgeçli orkinos avlayamazlar.

5- 4/1 Numaralı Tebliğ kapsamında karasularımız için türler bakımından getirilen zaman yasakları uluslararası sularda uygulanmayacaktır.

6- Uluslararası sularda avcılık yapacak gemiler için, geminin bulunduğu yerdeki Bakanlık İl Müdürlüğüne müracaat edilerek, izin belgesi düzenlettirilecektir. İzin belgeleri Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nin (SUBİS), Gemi Kayıt kısmı altında yer alan “Özel Avcılık İzni Ekle” kısmından düzenlenecektir. Talep edilmesi halinde bir, iki ve üçüncü maddelerdeki her faaliyet için ayrı ayrı izin belgesi düzenlenecektir.

7- İzin alan balıkçı gemileri avladıkları ürünleri sadece 13 üncü maddedeki çizelgede yer alan limanlar ve barınaklardan karaya çıkarabileceklerdir. Avlanan ürünlerin kaydedildiği seyir defterlerindeki bilgiler SUBİS'e kaydedilecektir.

8- Avlanılan ürünlerin karaya çıkarılabileceği liman ve barınaklarda, seyir defterindeki bilgiler esas alınarak 4/1 Numaralı Tebliğ’in Ek-8' inde yer alan "Nakil Belgesi" düzenlenecektir.

a) Farklı balıkçılar tarafından avlanan farklı seyir defterine ait ürünlerin birlikte nakledilmesinin istenmesi halinde, seyir defteri numaraları nakil belgesinde belirtmek üzere tek nakil belgesi düzenlenecektir.

b) Tek balıkçı gemisi tarafından avlanan ve bir seyir defterine kayıtlı ürünlerin farklı yerlere gönderilmesinin istenmesi halinde seyir defteri numarası belirtilmek suretiyle birden fazla nakil belgesi düzenlenebilecektir.

c) Nakil belgesi düzenlenirken, türlere ve miktarlara ait bilgilerin seyir defterindeki bilgilerle uyumlu olmasına dikkat edilecektir.

9- Nakil belgesi, nakil belgesi düzenleme yetkisi verilen kooperatifler veya il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenebilecektir. Kooperatifler, düzenledikleri nakil belgeleri ile seyir defterlerinin birer suretlerini il/ilçe müdürlüklerine intikal ettireceklerdir.

10- Yapılan kontrollerde, uluslararası sularda avcılık yapmak üzere verilen izin kapsamında, karasularımızda avcılık yapılması ya da 4/1 Numaralı Tebliğ ile karasularımız için getirilen düzenlemelerin ihlali halinde izin belgesine el konularak, iptal edilmek üzere iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilecektir. İzni veren il müdürlüğünce izin iptal edilerek, Bakanlığa bildirilecektir. İzin belgesi iptal edilen gemilere, aynı yıl içinde uluslararası sularda avcılık için izin belgesi düzenlenmez. Bu gemilerin uluslararası sularda avcılık için düzenlenmiş Yakıt Alım Belgeleri de iptal edilir.

11- Verilen izin kapsamında avlanılan ürünlere düzenlenen nakil belgeli ürünlerin, başka bir yere nakledilmeleri sonrasında birden fazla yere dağıtılması söz konusu ise dağıtımın yapılacağı yerdeki il veya ilçe müdürlüklerine başvurularak 4/1 Numaralı Tebliğ’in Ek-10’ unda yer alan "Dağıtım/Satış Belgesi" düzenlettirilecektir. Bu belgeye sahip olmayan ürünlerin satışına ve işlenmesine müsaade edilmez.

12- Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Su Ürünleri Kanunu ile koruma - kontrol yetkisi verilen kurum/kuruluşlar ile koordinasyon sağlanacaktır.

13- Avlanılan ürünlerin çıkarılabileceği karaya çıkış noktaları çizelgede yer almaktadır.

Ege Denizi

 

Edirne

Enez Limanı, Sultaniçe Balıkçı Barınağı

 

Çanakkale

Yeniköy Limanı

Kuzu Limanı, Babakale, Gülpınar, Uğurlu Balıkçı Barınakları

İzmir

Saipaltı, Dikili, Yeni Liman (Karaburun), Foça, Seferihisar Sığacık Balıkçı

Barınakları

Aydın

Taşburun Balıkçı Barınağı

Muğla

Bozburun, Datça, Fethiye, Marmaris, Yalıkavak Balıkçı Barınakları

Akdeniz

 

Adana

Karataş Balıkçı Barınağı

Hatay

İskenderun, Samandağ, Konacık, (Işıklı) Balıkçı Barınakları

Mersin

Mersin, Erdemli, Taşucu Limanları

Aydıncık, Karaduvar, Yoğunduvar, Yeşilovacık Balıkçı Barınakları

 

Antalya

Antalya Yeni Balıkçı Barınağı Alanya, Gazipaşa, Finike, Kaş Balıkçı Barınakları

 

2020 YILI GENEL AV YASAĞI DÖNEMİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İNDİRİLMİŞ YAKIT ALIMINA İLİŞKİN ESASLAR

1- Yakıt Alım Belgesi, ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüklerince, Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS), “İndirimli Akaryakıt” kısmından düzenlenecektir. Yakıt alım belgesi düzenlenecek balıkçı gemilerinin, 2 nci maddede belirtilen faaliyetler kapsamında belge talep etmeleri halinde, bu faaliyetlerine yönelik gerekli izin belgesine sahip olup olmadığı SUBİS üzerinden kontrol edilecektir.

(A) veya (B) ruhsat kodlu ve avlanma araçları trol ve/veya gırgır olan balıkçı gemilerinin, 4/1 Numaralı Tebliğin 48 inci maddesinin on birinci fıkrası gereği Bakanlık izni haricinde (Ek-2 Avcılık İzin Belgesi veya Uluslararası Sularda Avcılık İzni Alanlar) başka istihsal vasıtaları ile avcılık yapması yasak olup, söz konusu gemiler genel av yasağı döneminde küçük balıkçılık faaliyetinde bulunamayacaklarından yakıt alım belgesi de düzenlenmeyecektir.

2- Uluslararası sularda avcılık düzenlemeleri kapsamında ya da 4/1 Numaralı Tebliğ’in ilgili hükümlerine göre izin alarak (Ek-2 Avcılık İzin Belgesi) avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri, indirimli akaryakıt uygulamasından aşağıda belirtilen süreler için yararlanabilecektir.

a) Orkinos avcılığı için 15 Mayıs-1 Temmuz 2020

b) Orkinos avcılığı destek gemileri için 15 Mayıs-1 Temmuz 2020

c) Orkinos taşınması için 15 Nisan -1 Eylül 2020,

ç) Ortasu trolü ile çaça balığı avcılığı için 15 Nisan-15 Mayıs 2020,

d) İskenderun Körfezi hariç olmak üzere; Suriye sınırı ile Datça Yarımadası İskandil Burnu arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 6 millik mesafe dışında gırgır ağlarıyla yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı için, 15 Nisan -31 Ağustos 2020,

e) Kılıç avcılığı için 15 Nisan -31 Ağustos 2020,

f) Deniz Patlıcanı avcılığı için 15 Nisan -31 Mayıs 2020,

g) Dalma yöntemiyle deniz salyangozu avcılığı için 15 Nisan-31 Ağustos 2020,

ğ) Kabotaj hattında, geleneksel olarak avcılık yapılan ve münhasır haklar kullandığımız açık deniz alanlarında avcılık yapmak üzere izin belgesi düzenlenmiş balıkçı gemilerinden;

- Akdeniz’de avcılık için izin alanlara 15 Nisan -15 Temmuz 2020,

- Akdeniz’de kalamar avcılığı yapmak üzere izin alanlara 15 Nisan-15 Eylül 2020,

- Akdeniz’de kırmızı karides avcılığı yapmak üzere izin alanlara 15 Temmuz-15 Eylül 2020,

- Ege Denizi’nde avcılık için izin alanlara 15 Temmuz-31 Ağustos 2020,

3- Küçük balıkçılık faaliyetinde bulunacak (C) veya (D) ruhsat kodlu balıkçı gemileri 15 Nisan -31 Ağustos 2020 tarihleri arasında uygulamadan yararlanabilecektir.

4- Yakıt Alım Belgesi, birden fazla avcılık faaliyeti için talep ediliyorsa, tüm avcılık faaliyetleri, düzenlenecek aynı yakıt alım belgesinde yer alacaktır. Daha sonra yeni bir avcılık faaliyeti eklenmesinin talep edilmesi durumunda, talep SUBİS’te İndirimli Akaryakıt Listele kısmında, İndirimli Akaryakıt Güncelleme ile gerçekleştirilecektir.

5- İndirimli akaryakıt uygulaması kapsamındaki yakıt alımları, izin belgesindeki tarihten 5 gün önce yapılabilecektir.

6- (A) veya (B) ruhsat kodlu olmakla birlikte, bu yazının tarihinden önce birincil ve/veya ikincil av araçları arasında trol veya gırgır bulunmayan balıkçı gemileri için, küçük balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere talepte bulunulması halinde, yakıt alım belgesi düzenlenecektir. Bu yazının tarihinden sonraki bir tarihte trol veya gırgır olan birincil ve/veya ikincil av araçlarını değiştirenlerin talepleri ise trol veya gırgır av araçlarına ilişkin genel yasaklamanın olduğu dönemde getirilmiş olan düzenlemeyi işlevsiz hale getireceğinden karşılanmayacaktır. Bu konuda gelebilecek talepler, yeni av sezonu dikkate alınarak, Eylül ayından itibaren geçerli olacak şekilde gerçekleştirilecektir

7- Yakıt alım belgesi düzenlenmiş balıkçı gemilerinin belgeleri, akaryakıt dağıtım firmaları ya da ihtiyaç duyacaklar tarafından https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM adresinden ya da www.denizcilik.gov.tr adresinde, ÖTV’siz Yakıt Bilgi Ekranı kısmından sorgulanabilmektedir.

Vira Haber

Bu haber toplam 11877 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.