1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Paris Mou bilgilendirme toplantısı
Paris Mou bilgilendirme toplantısı

Paris Mou bilgilendirme toplantısı

Türk Bayraklı Gemilerin Liman Devleti Denetimlerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı 26 Ocak’ta DTO’da yapıldı.

A+A-

Türk Bayraklı Gemilerin Liman Devleti Denetimlerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı 26 Ocak’ta DTO’da yapıldı. 

Toplantıda Gemi Denetim Dairesi Başkanı Nihat Asan, katılımcılara Gemi tutulmalarına ilişkin istatistiki veriler, Liman devleti denetimlerine hazır olunmasına teminen limana varış öncesi özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar, Paris MoU Yeni Denetim Rejimi (NIR), Ilo Sözleşmeleri, Ozon İnceltici Maddeler Kayıt Defteri, Ecdıs Uygulamaları, Bnwas Uygulamaları ve 2011 yılı iş programı hakkında bilgi verdi.

Deniz Emniyeti konusunun merkezinde ISM’in olduğunu söyleyen Denizcilik Müsteşarlığı Gemi Denetim Dairesi Başkanı Nihat Asan, bu konunun geliştirilmesi için gemilerimizde, işletmeci kuruluşlarda çaba sarfettiklerine değindi.

ISM Emniyet Yönetimi Sistemi, Seyir Emniyeti Teçhizatı, Can Kurtarma Araçları, Yükleme sınırı, Yangın Emniyeti, Solas Operasyonel eksiklikleri ve Genel güvenlik konularının Paris MOU kapsamında Türk bayraklı gemilerin tutulmasındaki önemli faktörler olduğunu belirten Asan, üç önemli klas kuruluşundan klaslı gemilerin daha fazla tutulduğuna dikkat çekti. Klas kuruluşları ile değerlendirmeler yapacaklarını söyleyen Asan alınacak tedbirleri gözden geçireceklerini vurguladı.

Türk Bayraklı Gemilerin Akdeniz Ve Karadeniz liman devleti denetimlerine ilişkin bilgiler veren Asan, Akdeniz’de tutulan gemi sayılarının İsrail nedeniyle biraz arttığının altını çizdi. Karadeniz Memorandumu’ndaki iyileşmenin devam ettiğini söyleyen Asan, Akdeniz’de ise ikinci sırada mısır yer aldığını ve bu ülkelerle görüşmeler yapılacağını söyledi.
AKDENİZ MoU kapsamında 2010 yılında denetlenen TÜRK bayraklı gemilerde tespit edilen eksikliklerin başında seyir emniyeti, yapısal eksiklikler, ana ve yardımcı makine ve ekipman eksiklerini geldiğini söyleyen Nihat Asan, bu eksikliklere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Akdeniz’deki gemilerin genelde küçük tonajlı gemiler olduğunu hatırlatan Asan, yaş ortalaması yüksek genel kargo gemilerinde sorun yaşadıklarını söyledi. Koster filosunun yenilenmesi projesiyle bu sıkıntıların birazda olsa azalacağını dile getirdi.

2010 yılında İsrail limanlarında tutulan Türk bayraklı gemilerdeki eksiklerin seyir emniyeti, ana ve yardımcı makine ve ekipman yapısal özellikler, çalışma alanları kaza önleme(İLO) kuralları olduğunu belirten Nihat Asan, Karadeniz’de en çok tutulmanın Rusya limanlarında yaşandığını, ikinci sırada ise Ukrayna olduğunu ifade etti. Asan, “Bu ülkeler ile denizcilik idareleri anlamında ilişkilerimiz iyi bir şekilde devam ediyor. Bu ülkelerin limanlarında can kurtarma araçları, seyir emniyeti, Stabilite, yapısal ve ilgili ekipmanlar, GMDSS cihazları kullanımı gibi konularda sıkıntı yaşanıyor” dedi.

Tokyo Mou kapsamında Türk bayraklı gemilerin liman devleti denetimlerine ilişkin bilgiler de veren Asan, denetim sayısın arttığını, tutulma sayısın düştüğünü belirtti. Asan”En çok Çin limanlarında gemiler tutuldu. Önümüzdeki yıl Çin denizcilik idaresini ziyaret etmek istiyoruz. Tokyo Mou’da can kurtarma araçları, yangınla acil mücadele ve emniyet tedbirleri ve Solas ile ilgili operasyonel konuların tutulmada önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu gemilerin genelde açık deniz seyiri yaptıklarını ve Türkiye’ye gelmediklerini düşünürsek, bu gemilerde ön sörvey denetiminden geçme olasılığının zayıf olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Amerika Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCG) kapsamında 2010 yılında TÜRK bayraklı gemilerin liman devleti denetimlerinde hiç tutulma olmadığını söyleyen aşan, böylece hedef bayrak listesinin dışına çıkıldığını söyledi.Nisan Asan sunumunda şu başlıklara yer verdi:

Liman Devleti Denetimlerine Hazır Olunmasını Teminen Limana Varış Öncesi Özellikle Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yeni denetim rejili kapsamında gemiler limana gelmeden önce bildirimler yapması gerekiyor. Bu bildirimin yapılmaması geminin risk puanını arttırıcı bir durum.

Paris MoU NIR kapsamında istenilen genişletilmiş denetime tabi gemiler ETA’dan 72 saat önce, diğer gemiler ETA’dan 24 saat önce bildirim yükümlülüğü

Gemi Trafik Hizmetlerine (VTS) gerekli raporlamaların yapılarak seperasyonlara uyulması.

Kılavuz kaptan alma prosedürlerine ve emniyetine (pilot çarmıhı ve kılavuzu) özellikle dikkat edilmesi.

Kritik ekipmanlara ilişkin ana başlıklar; acil yangın pompası, filika motorları/yakıtıalarmlar ve detektörler, acil aydınlatmalar, acil bataryalar, acil jeneratör ve ekipmanları, CO2 alarmı, ambar sintine su seviyesi alarmı, acil dümen donanımı

Liman Devleti Denetimlerine Hazır Olunmasını Teminen Limana Varış Öncesi Özellikle Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
ISM Kod Planlı Bakım Tutum sistemi kapsamındaki ekipmanların düzenli kontrollerinin yapılması ve eksiklik durumunda uygunsuzluk açılması ve düzeltici / önleyici faaliyetlerin uygulanması.

Mücbir sebeplerden dolayı oluşabilecek arızalara ilişkin bildirimlerin yapılması (liman otoritesi dahil) ve uygunsuzluk raporlarının düzenlenmesi ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin uygulanması.

Geminin limana emniyetli bir şekilde yanaşmasından (borda iskelesine ve ağına dikkat edilmesi) sonra ilgili kişilerin alınması.

Lumbar ağzı vardiyacısının hazır olması ve Gemi Güvenliği gereklerini yerine getirmesi ve PSCO gelmesi durumunda nöbetçi zabite ivedilikle VHF ile haber vermesi.

PSCO’ya gerekli ilginin gösterilmesi (stres yapılmaması).

Özellikle gemiyi terk, acil dümen ve yangın talimlerine hazırlıklı olunması.

Can Filikalarının ve gemiyi terk istasyonlarının hazır olması.

Can Sallarının servis ve hidrostatik kilitlerinin tarihlerinin geçerli olması.

Gemiyi terk mahallerindeki talimat posterlerinin tam ve acil aydınlatma altında olması.

Kişisel can kurtarma araçlarının tam ve IMO’nun belirlediği standartlara uygun olması.

Personelin role talimlerindeki görevlerini bilmesi.

Kilit personelin yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olması.

Alarm verilmesi durumuna hazırlıklı olunması

Gemilerde bulunan yayınların güncellenmesi konusuna değindi. Elektronik haritaya geçiş konusunda talepler olduğunu söyledi. Güncelleme konusunda sıkıntılar yaşanmayacağını söyledi. İLO uygulamaları kapsamında çalışma saatleri konusuna değinen Asan, çalışma saatleri konusunda çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Çünkü tutulma oranlarında bu gemilere hassasiyet gösterilmeye başlandı.

Yeni denetim rejiminin amaca Düşük performanslı gemilere daha çok denetim yaparak bu gemilerin belirlenmesi amaçlanıyor. Gemi tipi, yaşı, bayrak performansı, klas kuruluşunun performansı ve işletmeci kuruluşun performansına göre yapılıyor.

Şirketlerin risk durumlarını hesaplamaları gerekiyor. Gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.

Periyodik denetimler; gemi risk profiline göre düşük riskli gemilerin 24-36 ay arası, standart riskli gemilerin 10-12 arası ve yüksek rikli gemilerin ise 5-6 ay arasında değişen aralıklarla denetlenmesi öngörülüyor.
İlave denetimler ise; kaza, şikayet ve kural ihlali gibi faktörlere bağlı olarak yapılacak.

ILO SÖZLEŞMELERİ (92/133 ve MLC 2006)
ILO sözleşmeleri, gemilerdeki yaşam ve çalışma standartlarını düzenlemektedir.

Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu üyesi Devletlerin limanlarına uğrayan ticari gemiler, Avrupa Birliği’nin ILO Sözleşmeleri paralelinde kabul ettiği 99/63/EC ve 99/95/EC Direktifleri doğrultusunda zorunlu olarak denetlenmektedir.

ILO tarafından denizde çalışma standartlarının sonucunda 2006 yılında Deniz Çalışanları Uluslararası İş Sözleşmesi(MLC-2006) kabul edilmiştir.
Avrupa Birliği (AB), kendi üyeleri için 2010 yılı sonu itibariyle onaylama hedefi belirlemiş olup, bu duruma göre, MLC 2006’nın 2011 yılının sonunda yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Türk Bayraklı gemilerin 92 ve 133 sayılı ILO Sözleşme hükümleri ile MLC 2006 gereklerine uyumu konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordineli olarak bir çalışma yürütülmektedir.

Bu kurallara göre, ILO 92 ve 133 Sözleşmesinin hükümleri, Sicil Ülkelerinin onayladıkları tarihten (Türkiye için bu tarihler ILO 92 için 25.06.2003 ve ILO 133 için 09.09.2003) sonra inşa edilen gemilere uygulanabilmektedir.

Bu tarihlerden önce inşa edilen gemilerin ILO 92 ve ILO 133 hükümleri ile uyumlaştırılmasına yönelik olarak bir çalışma yürütülmektedir.

MLC için bir şirket seçerek pilot bir çalışma yapmak istiyoruz.

Ozon İnceltici Maddeler Kayıt Defteri
İdaremiz veya yetkilendirilmiş klas kuruluşları onayı şeklinde başlatılmış olan uygulama halihazırda “Ozon İnceltici Maddeler Kayıt Defteri”nin bulundurulmasının ve kayıtların uygun bir şekilde tutulduğunun kontrol edilmesi şeklinde devam etmektedir

“Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi
“Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi”leri konusunda talepler oldu. Gerekli sürküleri yayınladık. 2012’de uygulamaya girecek. Gemi adamı yetiştirme kurslarında bu cihazların kullanımıyla ilgili gerekli eğitimler verilmeye başlandı. Bu daha kolay güncellemeyi sağlayacak.

BNWAS Uygulamaları
Bayrak Devleti Kontrollerinde “K/Ü Seyir İzleme Alarm Sistemi ” (BNWAS) - dikkat edilecek hususlar:
1 Temmuz 2011 tarihinden önce gemilere donatılmış olan BNWAS sistemi için MSC.128 (75) sayılı kararda belirtilen standartlara uyumu gösteren tip onay belgesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Standartlara uymayan sistemlerin “uygulama süreci” doğrultusunda yenilenmesi gerekmektedir.

BNWAS sisteminin uygun şekilde çalıştığı test edilmelidir.

2011 yılı iş porogramı
12.Dönem Karadeniz Memorandumu Komite (BSMoU) toplantısı29-31 Mart 2011 tarihlerinde Gürcistan Batum'da yapılacaktır.

İstanbul’da gerçekleştirilen 11.Dönem Karadeniz Memorandumu Komitesi toplantısında alınan karar gereği, 1 Eylül – 30 Kasım 2011 tarihleri arasında Paris Memorandumu ile eşgüdümlü olarak Uluslararası Yükleme Hattı Konvansiyonuna yönelik olarak yoğunlaştırılmış denetim kampanyası yapılacaktır.

ISM Kod Uygulamaları
Tutulan gemilerin işleticilerine yönelik ISM Kod çerçevesinde programdışı denetimlere devam edilecektir.

Müsteşarlığımızca yürürlüğe konulan Genelge çerçevesinde Gemi işletici kuruluşlarda ISM Kod’un uygulanmasından sorumlu kişilerin (DPA) atamalarının tamamlandığının kontrolü yapılacaktır.

MSC 273(85) kararına istinaden 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren ISM Kod a yapılan ek düzenleme gereği gemi işletmeci kuruluşlar yapılacak risk analizi neticesinde gemisine/gemilerine, personeline ve çevreye karşı tespit edilen risk seviyelerini değerlendirmek ve karşı koruma önlemleri almakla yükümlüdürler.

Gemilerin yoğun olarak tutulduğu 3 ülkeye ziyaret yaptık. İtalya İspanya ve Yunanistan. Olumlu izlenimler aldıklarını ve gemilerimizdeki gelişmeler takip ediyorlar. Küçük tonajlı gemilerin ıSM kod uygulamasını evrak yükü olarak gördüğü ve tam olarak algılamadıkları belirtildi. Dil konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtildi. Harita problemleri belirtildi. İtalya da çevre konusunda önemli cezalar yazıyor. Şüpheli gemiler AIS sistemiyle, uçaklarla izlenerek fotoğraflanıyor ve limana girişte denetlenerek cezaya tabi tutuluyor. Bu konuda bir haksızlık olursa itiraz hakkınız da var.
Yakaladığımız başarı tesadüf değil. Yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. İkili ilişkilerin gelişmesini ortaya koymaktadır. İşimizi iyi yapmamız gerekiyor. Sıkıntı yaşadığımız ülkelere ziyaretlerimize devam edeceğiz.

Virahaber


Bu haber toplam 919 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.