1. HABERLER

  2. SEKTÖRDEN

  3. IV. Ulusal Liman Kongresi DEÜ’de yapıldı
IV. Ulusal Liman Kongresi DEÜ’de yapıldı

IV. Ulusal Liman Kongresi DEÜ’de yapıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Liman Kongresi “Küresel Eğilimler - Yerel Stratejiler” teması ile DEÜ Denizcilik Fakültesi Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

A+A-

Kongre Bilim ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Bilge Çetin, konuşmasında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Liman Kongresi’nin düzenlenmesinin ilk fikrinin 2012 yılında Fakülte’nin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Güldem Cerit tarafından ortaya atıldığını, 2013 yılından bu yana da Fakülte ve tüm liman paydaşları tarafından benimsenerek her iki yılda bir hiç aksatılmadan DEU Denizcilik Fakültesi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Limanların son zamanlarda giderek önem kazanan çok sayıda küresel gelişme ve değişmelerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini ifade eden Çetin, bu gelişmeler karşısında yerel ve ulusal liman stratejilerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek bu yıl ki kongrenin ana temasının “Küresel Eğilimler-Yerel Stratejiler” olarak belirlendiğini ifade etti.

IV. Ulusal Liman Kongresi’nin Onursal Başkanı’nın Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar olduğunu ifade eden Çetin, Kongrenin Bilim Kurulu’nda Türkiye’deki 18 farklı üniversiteden akademisyenin bulunduğunu ve kongrede hakemlik sürecinden geçen toplam 28 bildirinin sunulacağını, ayrıca liman işletmeleri ve paydaşlarının temsilcilerinin konuşmacı olduğu bir limanlar panelinin bulunduğunu belirtti.

Çetin, bazı istatistiki bilgiler aktardıktan sonra tüm katılımcılara ve kongrenin sponsorları olan İMEAK Deniz Ticaret Odası’na, LIEBHERR Makine Ticaret Servis Ltd. Şirketine, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’ne, Mersin Uluslararası Limanı’na (MIP), NEMPORT’a, PORT AKDENİZ Antalya Limanı’na, SOLON PORT’a, ASBAŞ’a ve Çelebi Bandırma Limanı’na teşekkürlerini ileterek sözlerini sonlandırdı.

Kongrenin ikinci açılış konuşmacısı Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci, Ulusal Liman Kongresi’ne ilk defa kamudan davetli bir konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkanı Dr. Volkan Recai Çetin’i ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başladı.

Deveci, ardından Fakülte misyonunda da belirtildiği üzere DEÜ Denizcilik Fakültesi’nin hem denizcilik alanında eğitim hizmetlerinde bulundukları hem denizcilik alanında bilimsel araştırma ve projeler gerçekleştirdiklerini ve hem de denizcilik sektörü ve topluma yönelik bilimsel etkinliklerde bulunduklarını belirtti.

Bu kapsamda Fakülte’nin 2013 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirdikleri Ulusal Liman Kongresi’nin limancılık alanında çalışan akademisyenlerin, liman otoritelerinin, uygulayıcıların, karar vericilerin, sivil toplum örgütlerinin, kısaca tüm liman topluluğu ve paydaşların bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları bilimsel bir platform haline dönüştüğünü vurguladı.

Ulusal Liman Kongrelerinin temaları ve bu temalar etrafında sunulan bildirilerin Türk Limancılık sektörünün gündemini belirlediği ve Türkiye’deki limanların sorunlarının çözümüne yönelik çok önemli katkılar sağladığını ifade eden Deveci, ilk kongrenin temasının “Küresel Rekabette Tedarik Zinciri Etkinliği”, ikincisinin “Sürdürülebilirlik ve İnovasyon” olduğunu, üçüncü kongrenin temasının “Sanayi 4.0 ve Limanlar” olduğunu, bu yılki kongre temasının ise “Küresel Eğilimler - Yerel Stratejiler” olduğunu belirtti.

Deveci, konuşmasını başta Kongre Bilim ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Bilge Çetin olmak üzere emeği geçen düzenleme kuruluna, bilim kuruluna ve kongre sponsorlarına ve katılımcılarına teşekkürlerini ileterek sonlandırdı.

Kongrenin üçüncü açılış konuşmacısı Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Genel Sekreteri İrfan Bilgin önce TÜRKLİM tanıtım filmini katılımcılarla paylaştı. Ardında küresel eğilimlerin limancılık üzerindeki etkilerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Küresel eğilimlerin yanında küresel risklerin de limancılığa etkilerini dile getiren Bilgin, özellikle büyüyen gemi boyutları, kuzey deniz rotası ve Bir Kuşak Bir Yol girişiminin limanlar açısından olası etkilerini değerlendirerek konuşmasını sonlandırdı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Hakan Çendik, konuşına İMEAK Deniz Ticaret Odası adına tüm katılımcıları selamlayarak başladı. Ülkemizin jeopolitik konumu dolayısıyla sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkartmanın limancılıktan geçtiğini belirten Çendik, dinamik bir sektör olan limancılıkta küresel eğilimleri yakalamanın önemine değindi.

Günümüzde limanların, klasik anlamda gemilerin sadece yükleme-boşaltma noktaları olmadığı, “multimodal” deniz taşımacılığının gelişmesiyle birlikte limanların, çeşitli ulaşım türlerinin kesiştiği “lojistik merkezler” haline geldiğine değine ÇENDİK, limanlarımızın multimodal taşımacılık için gerekli altyapısı hâlihazırda istenen düzeyde olmamakla birlikte, bölgemize yönelik gelişmelere ve gelecekteki projeksiyonlara uygun olarak gerekli projeler ve yatırımların yapılmakta olduğunu görmenin sevindirici olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Cem Erdem, açılış konuşmasına bu kongrenin sektör paydaşlarını bir araya getirmede çok büyük bir fırsat olduğunu belirterek başladı.

Kongreden çıkacak sonuçların limancılık sektöründeki sorunların çözümünde önemli rol oynayacağına inandığını dile getiren Erdem, bakanlık olarak geçmiş Ulusal Liman Kongrelerinin çıktılarını da daima dikkate aldıklarının altını çizdi.

Ayrıca Bakanlık olarak limanlarımızın uluslararası rekabet gücünü arttırmanın öncelikli amaçlarından biri olduğunu belirten Erdem, limanlarımızın gelişimine destek olacak girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkanı Dr. Volkan Recai Çetin tarafından kongre Bilim ve Düzenleme Kurulu Başkanına, sponsorlara, konuşmacılara ve panelistlere teşekkür plaketleri takdim edilerek anı fotoğrafı çekildi.

Kongre’nin davetli konuşmacısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkanı Dr. Volkan Recai Çetin, “Küresel Eğilimler: 11. Kalkınma Planı Perspektifinde Lojistik ve Ulaştırma” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

11. Kalkınma Planı’nı oluştururken küresel ölçekteki yeniden dengelenme sürecinden ülkemizin kazançlı çıkmasının göz önünde bulundurulduğunu belirten Çetin, limancılığın da Bakanlık tarafından belirlenen kritik yapısal dönüşüm alanlarından ulaştırma ve lojistiğin kapsamında bulunduğunu dile getirdi. Bu kapsamda oluşturulan nitelikli büyüme modelinin verimlilik temelli, sanayi ağırlıklı ve ihracata dayalı olarak belirlendiğini dinleyicilere aktaran Çetin, bu modelin güçlü lojistik altyapısı ile destekleneceğini belirtti. 2023 hedefleri arasında özellikle modal dağılımın dengelenmesi ve limanların lojistik entegrasyonunun arttırılması gibi limanları doğrudan ilgilendiren hedeflerinin olduğunu ve bu yönde çalışmalar yapılacağını belirten Çetin, kongrede bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.

DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci tarafından Kongre’nin Davetli Konuşmacısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkanı Dr. Volkan Recai Çetin’e teşekkür plaketi takdim edilmesi ile birlikte Kongre’nin Limanlar Paneli Oturumuna geçildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin limancılık alanında çok sayıda uluslararası ve ulusal bilimsel çalışmaları bulunan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çimen Karataş Çetin başkanlığında gerçekleştirilen Birinci Oturumda "Limanlarda Dijitalleşme: Çevrim İçi Medyadan Yansımalar", "Kuzey Deniz Rotası ve Limancılık Endüstrisi", "Yeşil Liman Yaklaşımı: Türkiye ve Dünya Yeşil Liman Ölçütlerinin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi" ve "Konteyner Terminal Ekipmanları Arasında Operasyonel Verimliliğe Göre Liman Ekipman Seçimi: Karşılaştırmalı Bir Simülasyon Analizi" başlıklı bildiriler sunuldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tuna başkanlığında başlayan oturumda PORT AKDENİZ Antalya Limanı Genel Müdürü Kaptan Özgür Sert, “Dünya’nın En Büyük Kruvaziyer Liman Operatörü” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Dinleyicileri Global Ports Holding ve Port Akdeniz hakkında bilgilendiren Sert, Türkiye’deki limanların küresel eğilimler ve riskler karşısında alması gereken önlemlere değindi.

Daha sonra SAMSUNPORT Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği Liman İşletme Müdürü Oğuz Tümiş, limanlar için intermodal ve multimodal entegrasyonun önemine değinen ve yeşil liman kavramına vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) Satış Müdür Yardımcısı Mustafa Kadıoğlu ise MIP tanıtım filmini dinleyicilerle paylaşarak, global trendlere uyum sağlamak için yaptıkları ve geliştirdikleri uygulamaları detaylandıran bir konuşma gerçekleştirdi.

SOLON PORT Yazılım Direktörü E. Oktay Okşak liman otomasyon ve yazılım sistemleri geliştirmede Türkiye’de öncü olduklarına değinerek geliştirdikleri çözümlerin limanların rekabet gücüne yapacağı katkıları anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği Ticaret Direktörü N. Burak Erden ise konteyner gemi operatörlerinin ve yük sahiplerinin limanlara olan ilgisinin artması ile liman paydaşları arası entegrasyonun gün geçtikçe daha da arttığını vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi.

GEMPORT Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri Satış Kıdemli Müdürü M. Emre Atay ise, “Liman Yönetimi ve Operasyonunda Oyun Değiştirici” başlıklı sunumunu gerçekleştirerek, Türkiye ekonomisinin büyümesi ile hem yerli hem yabancı yatırımcıların limanlarımıza olan ilgisinin arttığını dile getirdi ve panelin soru-cevap kısmına geçildi.

Liman Sektörü Panel Oturumu’nun bitmesinin ardından Gala Yemeği ile birlikte kongrenin birinci günü sona erdi. Kongrenin ikinci gününde ise bilimsel bildirilerin sunulduğu dördü paralel oturum olmak üzere toplam altı oturum gerçekleştirildi. Tüm oturumların sonunda Kongre Düzenleme ve Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. İsmail Bilge Çetin tarafından kongrenin genel bir değerlendirmesinin yapıldığı Kapanış Oturumu ile IV. Ulusal Liman Kongresi sona erdi.

Vira Haber

Bu haber toplam 5299 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.